Relatie- en Gezinstherapie

                                 van de Beek   

 

Welkom op deze website.   U hebt deze uitgezocht veronderstel ik, uit nieuwsgierigheid om te zien wat er geboden wordt maar mogelijk ook omdat u worstelt met een probleem, met uzelf of in de relaties om u heen, partner, familie, vrienden, werk enz.

Door alle relaties, die in ons leven zijn geweest, hebben we ons kunnen ontwikkelen tot de persoonlijkheid die we nu zijn. Soms lopen relaties mis en ondervinden we daar schade van. Tegelijkertijd proberen we telkens weer opnieuw een goede relatie aan te gaan om eindelijk het “geluk” of datgene wat je mist, te vinden. Wanneer het dreigt spaak te lopen of vast lijkt te lopen onder meer te herkennen aan moedeloosheid, daar gaan we weer, is het goed er een derde persoon bij te betrekken die in eerste instantie samen met u het patroon onderzoekt, om het te kunnen herkennen en om het te kunnen veranderen.

Communicatie is en belangrijk onderwerp in de gesprekken naast de balans van vertrouwen in zowel de huidige relatie maar ook hoe het was in het gezin van herkomst. Uw hulpvraag zal leidend zijn in de gesprekken. Ik werk graag vanuit het gedachtengoed van de contextuele therapie waar het vertrouwen in relatie een belangrijke rol speelt. Het vertrouwen is gerelateerd aan de balans van “geven” en “ontvangen”. Vertrouwen geeft uiteindelijk “vrijheid” in de relaties die we aangegaan zijn.